Ανακοινωση – νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών

Ανακοινωση – νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την λήξη της απεργίας – αποχής των μηχανικών ΠΕ και ΤΕ από την συμμετοχή τους στις διαδικασίες του μητρώου μελών δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ),

ορίστηκε  νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΡΑΣΕ»  με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:  95320

η  31/3/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Αρχεία