ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ εγγραφών/επανεγγραφών στους παιδικούς σταθμούς Βουκολιών & Σκινέ και το Βρεφονηπακό Σταθμο Κοντομαρί για την περίοδο 2022-2023.

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις εγγραφών-επανεγγραφών για την περίοδο 2022-2023, ξεκινούν την 25η Μαίου 2022 και θα διαρκέσουν μέχρι την  24η  Ιουνίου  2022.

Τα έντυπα των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά www.platanias.gr.

Οι αιτήσεις  θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση :

ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Δημαρχείο Γεράνι Τ.Κ.73014,

με την ένδειξη :

αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής σε Παιδικό σταθμό

(Βουκολιων-Σκινέ) ή στο Βρεφονηπιακό σταθμό Κοντομαρί ( παιδικό ή βρεφικό  τμήμα) –υπόψη της υπαλλήλου Γιακουμάκη Βαρβάρας.

 Τα έντυπα των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά, μπορείτε να τα παραλαμβάνετε  και  από το γραφείο Διοικητικής υποστήριξης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, στο δημοτικό κατάστημα στο Γεράνι ,  από την υπάλληλο ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ, εργάσιμες μέρες και ώρες, αλλά και από τους Παιδικούς Βρεφ/κούς σταθμούς.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : δε θα γίνουν δεκτά voucher του προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚ. & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ή του προγράμματος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΗΛΙΚΙΑΣ», αν δεν έχει προηγηθεί αίτηση στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ με τη διαδικασία όπως αναλύεται στην απόφαση Δ.Σ. 14/2022 (περί κριτηρίων εγγραφής/επανεγγραφής), παρά μόνο στην εξαιρετική περίπτωση που υπάρχει κενή θέση μετά από τα οριστικά αποτελέσματα.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, στα παρακάτω τηλέφωνα : 2821340026

Εκ του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά.

Αρχεία