Ανακοίνωση Παροχών Αγροτικής Εστίας –ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ (Πρώην ΟΓΑ) 2018

Ανακοίνωση Παροχών Αγροτικής Εστίας –ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ (Πρώην ΟΓΑ) 2018

Ενημερώνουμε  τους  ενδιαφερόμενους  δημότες , ότι  μπορούν  να προσέρχονται στο ΚΕΠ  του Δήμου Πλατανιά  για  τις  αιτήσεις  συμμετοχής  στα  προγράμματα  Παροχών Αγροτικής  Εστίας 2018

από την Δευτέρα  21-5-2018 μέχρι την Δευτέρα 11-6-2018.

 

Τα προγράμματα  του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ( πρώην ΟΓΑ)  για  το  έτος 2018  είναι:

 

1.Κοινωνικός τουρισμός (6ήμερες διακοπές)

2.Ιαματικός τουρισμός (6ήμερες διακοπές και μέχρι 5 απλές λούσεις σε  εγκαταστάσεις

    Υδροθεραπευτηρίων)

3.Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα

4.Εκδρομικό πρόγραμμα με 4ήμερες εκδρομές

5.Δωρεάν παροχή βιβλίων

6.Δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρου

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :Για το  «Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα» η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους δικαιούχους γίνεται απευθείας στην ΟΠΕΚΑ ( (www.opeka.gr).

 

Tα προγράμματα εφαρμόζονται σε όλους τους νομούς της χώρας και για τη συμμετοχή σε αυτά

απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους στα ΚΕΠ .

Εφ’ όσον ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων, θα διεξαχθεί κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ.

 

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι των προγραμμάτων :

  1. κοινωνικού-ιαματικού τουρισμού, εκδρομικού προγράμματος και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου , πρέπει να προσέλθουν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας από 18/06/2018 μέχρι  31/08/2018 για να παραλάβουν τα δελτία τους.

Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα από 07/09/2018, τυχόν αδιάθετα δελτία θα

διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, σε όλους  όσους εκ των δικαιούχων υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα έτους 2018 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι τότε.

  1. δωρεάν παροχής βιβλίων πρέπει να προσέλθουν από 18/06/2018 μέχρι και 29/09/2018 στα

 

συμβεβλημένα  με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους για να παραλάβουν τα βιβλία τους.

 

Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα από 05/10/2018, τυχόν αδιάθετα βιβλία  και μέχρι τη συμπλήρωσή του  αριθμού των δικαιούχων , θα διανέμονται , με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα συμβεβλημένα  με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους σε δικαιούχους  που  υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα  και δεν κληρώθηκαν  συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι τότε  τα βιβλία τους.

 

Δικαιούχοι  των προγραμμάτων

 

1) Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ/ΟΓΑ ή συνταξιούχοι του λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων  του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982, όπως ισχύει.

 

2) Οι ασφαλισμένοι του  ΕΦΚΑ/ΟΓΑ , που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής για τα προγράμματα του ΛΑΕ.

 

3) Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων.

Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα.

 

4) Οι υπάλληλοι ή και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ που έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στις παροχές  του ΛΑΕ και καταβάλουν μηνιαία ατομική εισφορά.

 

5)Τα μέλη των οικογενειών των αμέσως παραπάνω προσώπων, με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον

από τον υπάλληλο ή/και συνταξιούχο πρώην υπάλληλο ΟΠΕΚΑ.

 

6) Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας –τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Αυτής της κατηγορίας οι συνταξιούχοι μπορούν να συνοδεύονται από μέλος της οικογένειάς τους και εφόσον δεν υπάρχει οικογένεια από τρίτο πρόσωπο.

Στους συνοδούς χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ, χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής ως συνοδός.

Να σημειωθεί ότι οι αναφερόμενοι στην εν λόγω κατηγορία (στοιχείο 6) εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται να συμμετάσχουν στα προγράμματα κοινωνικού – ιαματικού τουρισμού, ή εκδρομών.

 

7)Στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού συμμετέχουν ΜΟΝΟ οι συνταξιούχοι δικαιούχοι του ΛΑΕ –εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν ορφανική σύνταξη – και σε περίπτωση ζεύγους, συμμετέχει μόνο ο/η συνταξιούχος σύζυγος και όχι ο/η ασφαλισμένος/η σύζυγος.

 

8)Προϋπόθεση συμμετοχής όλων των ανωτέρω προσώπων στα εν λόγω προγράμματα, είναι να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα.

 

Για την υποβολή της αίτησης ( εξαιρουμένου του παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος)  ο δικαιούχος προσέρχεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ προσκομίζοντας :

  1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του καθώς και των προστατευομένων μελών του (π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) ΕΦΚΑ/ ΟΓΑ ασφαλισμένου ή συνταξιούχου (π.χ. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή απόκομμα καταβολής εισφορών κ.λπ.) , για όσους δικαιούχους διαθέτουν Αριθμό Μητρώου, δεδομένου ότι οι νέοι ασφαλισμένοι-συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ/ΟΓΑ δεν έχουν αριθμό μητρώου.
  2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Στην περίπτωση συνταξιούχων ΕΦΚΑ/ΟΓΑ , που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, το οποίο παραδίδεται στο ΚΕΠ και εν συνεχεία διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας.

 

Η προσκόμιση της βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας δεν απαιτείται στις περιπτώσεις των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ/ΟΓΑ που λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα  παραπληγίας-τετραπληγίας .

 

Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί εξουσιοδότηση, η οποία φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή συνοδευόμενη από το αντίστοιχο δικαιολογητικό από τα προαναφερόμενα.

 

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει με οποιαδήποτε σειρά προτεραιότητας επιθυμεί  ένα ή περισσότερα από τα προγράμματα του ΛΑΕ, όπως αυτά αναφέρονται  παραπάνω ( εξαιρουμένου του παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος).

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες  του ΚΕΠ  Δήμου Πλατανιά

στο Γεράνι  στα  τηλ.28213 40041-40040-40026.

 

Εκ  της  Δ/σης ΚΕΠ

Δήμου Πλατανιά