Ανακοίνωση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Πλατανιά

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Πλατανιά

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά ανακοινώνει ότι το Ταμείο του Δήμου θα παραμείνει κλειστό για συναλλαγές με το κοινό από τις 2/1/2019 έως και 4/1/2019, λόγω μετάπτωσης των δεδομένων και έναρξης του συστήματος στο νέο οικονομικό έτος.