Αλλαγή Του Πλαισίου Αποζημίωσης Των Αγροτών Παραγωγών Για Καταστροφές Του Φυτικού Κεφαλαίου ( Ελαιόδενδρα Κλπ), Μέσω ΚΟΕ/ΣΕΑ

Αλλαγή Του Πλαισίου Αποζημίωσης Των Αγροτών Παραγωγών Για Καταστροφές Του Φυτικού Κεφαλαίου ( Ελαιόδενδρα Κλπ), Μέσω ΚΟΕ/ΣΕΑ

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Μαλανδράκης Ιωάννης με σχετική επιστολή του προς τον  Υπουργό  Αγροτικής  Ανάπτυξης κ.  Ευάγγελο Αποστόλου, τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής  Ανάπτυξης  κ. Ιωάννη Τσιρώνη, τον Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Νικ.Αντώνογλου, τον Πρόεδρο & Αντιπρόεδρο του  ΕΛΓΑ, τους Βουλευτές του Νομού και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες , επανήλθε  στο θέμα   της δυνατότητας μίας περιοχής με φυτικό κεφάλαιο, όπως ελαιόδενδρα, να μπορεί  να ενταχθεί  στον κανονισμό ΚΟΕ/ΠΣΕΑ.

Πιο συγκεκριμένα  με το ισχύον καθεστώς προκειμένου να μπορούν οι  αγρότες μας , να εντάσσονται  σε πρόγραμματα αποκατάστασης ζημιών (ΚΟΕ/ΠΣΕΑ), πρέπει να υπάρχει καταστροφή σε ποσοστό ύφους 30% και πλέον σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (Νομός) .

Όπως αναφέρει, ο Δήμαρχος Πλατανιά στο έγγραφο του,  αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να συμβεί για μια συγκεκριμένη καλλιέργεια, στο εύρος ενός νομού, με δεδομένη την ανομοιομορφία που υπάρχει μεταξύ πεδινών και ορεινών περιοχών.

Τέλος  ο Δήμαρχος κ. Μαλανδράκης , για  όλους τους παραπάνω λόγους και δεδομένης της αναγκαιότητας της  ένταξης αγροτεμαχίων  των αγροτών του Δήμου, σε προγράμματα αποκατάστασης ζημιών, προτείνει  η ευρύτερη περιοχή στην οποία θα καταμετράτε η ζημιά να  επανέλθει στο καθεστώς της ελαιοκομικής ζώνης, το οποίο όπως έχομε πληροφορηθεί, ισχύει για άλλους Νομούς της Χώρας .

Άλλωστε  όπως αναφέρει , ισχύει ο κανονισμός  (Φ.Ε.Κ. 628/Β΄/9-04-2008, αρθρ.4 παρ.2),  του επιτρέπει   να καθορίζεται   η έννοια της ευρύτερης περιοχής  σε ζώνη! .