Αδύνατη η πρόσβαση στο οδικό δίκτυο Φωτακάδο – Παλαιών Ρουμάτων

Αδύνατη η πρόσβαση στο οδικό δίκτυο Φωτακάδο – Παλαιών Ρουμάτων

Σε συνέχεια προηγούμενων  ανακοινώσεων μας  για την προσβασιμότητα του οδικού δικτύου του Δήμου Πλατανιά,  σας γνωρίζομε ό,τι η δυνατότητα πρόσβασης στην τοπική κοινότητα Παλαιών Ρουμάτων από Φωτακάδο είναι αδύνατη λόγω επιδείνωσης των κατακρημνίσεων του οδοστρώματος .

Παρακαλούμε τους δημότες μας να μην επιχειρούν την διέλευση.