4ο Δελτίο άρδευσης 2018 από 7-13/6/2018

4ο Δελτίο άρδευσης 2018 από 7-13/6/2018

Στα πλαίσια των ενεργειών της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση φαινομένων λειψυδρίας την τρέχουσα αρδευτική περίοδο και την προστασία των υδατικών πόρων της Κρήτης και  σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛΓΟ-Δήμητρα, εκδόθηκαν και σας προωθούμε  Ενημερωτικό Φυλλάδιο Ορθολογικής Χρήσης του Νερού Άρδευσης  και το 4ο Δελτίο Άρδευσης.

 

Στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο παρέχονται πληροφορίες και οδηγίες για τις αρδευτικές ανάγκες σε νερό, τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης, καθώς και τις ενδεικτικές τιμές ελλειμματικής άρδευσης για συγκεκριμένες καλλιέργειες της Περιφέρειας Κρήτης, περιλαμβάνοντας  την ελιά, την άμπελο, το αβοκάντο και τα εσπεριδοειδή.  Επίσης, γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές ορθής άρδευσης και στις προτεινόμενες γεωργικές πρακτικές οι οποίες αυξάνουν την αποδοτικότητα του νερού άρδευσης.

 

Πληροφορίες:

Α) Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς (e-mail: kourgialas@nagref-cha.gr, τηλ. 2821083442), Υπεύθυνος Ερευνητής του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων-Αρδεύσεων &   Περιβ/ντικής Γεωπληροφορικής (ΙΕΛΥΑ)

Β) Κωνσταντίνος Φωτάκης (e-mail: kfotakis@crete.gov.gr, τηλ. 2813407901), Διευθυντής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Περιφέρεια Κρήτης

Αρχεία