2η Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση ναυαγοσωστική κάλυψη