Απόφαση Δημάρχου για μη λειτουργία ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ σχολικών μονάδων του Δήμου Πλατανιά λόγω  μη προσπελασημότητας του οδικού δικτύου και αδυναμίας εκτέλεσης δρομολογίων  από το ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου Α.Ε.
Δελτίο ΤύπουΦεβρουάριος 28, 2019Μάρτιος 1, 2019

Απόφαση Δημάρχου για μη λειτουργία ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ σχολικών μονάδων του Δήμου Πλατανιά λόγω μη προσπελασημότητας του οδικού δικτύου και αδυναμίας εκτέλεσης δρομολογίων από το ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου Α.Ε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ   Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) τ. Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2) Τις επικρατούσες  οδικές συνθήκες που δεν διασφαλίζουν την ασφαλή  προσπελασημότητα του οδικού δικτύου που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πλατανιά ....

ΔιακηρύξειςΦεβρουάριος 28, 2019Φεβρουάριος 28, 2019

Αποκατάσταση Πλημμυρικών Φαινομένων Την 26/10/2017 Στον Δήμο Πλατανιά Ν. Χανίων

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου « Αποκατάσταση πλημμυρικών φαινομένων την 26/10/2017 στον Δήμο Πλατανιά Ν. Χανίων, 1ο Υποέργο: Αποκατάσταση ζημιών από την θεομηνία στις 26/10/2017 στο δημοτικό και αγροτικό δίκτυο Δήμου Πλατανιά », εκτιμώμενης αξίας 1.643.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί...

ΔιακηρύξειςΦεβρουάριος 28, 2019Φεβρουάριος 28, 2019

Συντήρηση – Ανακαίνιση Δημοτικών Και Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 308.500,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η με αριθμό 38/2018 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο...

Αίτημα Στην Υφυπουργό Οικονομικών  Για  Την Φορολογική Ελάφρυνση Και Παράταση Φορολογικών Υποχρεώσεων Των Υπόχρεων Των Πληγεισών Περιοχών, Του Δήμου Πλατανιά.
Δελτίο ΤύπουΦεβρουάριος 28, 2019Φεβρουάριος 28, 2019

Αίτημα Στην Υφυπουργό Οικονομικών Για Την Φορολογική Ελάφρυνση Και Παράταση Φορολογικών Υποχρεώσεων Των Υπόχρεων Των Πληγεισών Περιοχών, Του Δήμου Πλατανιά.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ.Ιωάννης Μαλανδράκης, με έγγραφο του προς την Υφυπουργό Οικονομικών κ.Αικατερίνη Παπανάτσιου , αιτείται την φορολογική ελάφρυνση και παράταση εξόφλησης φορολογικών υποχρεώσεων για τους υπόχρεους των πληγεισών περιοχών του Δήμου, καθώς ο Δήμος Πλατανιά με απόφαση το Γ.Γ.Π.Π. έχει κηρυχθεί Κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αιτήσεις για αποζημίωση λόγω πλημμυρών στους πληγέντες της πρόσφατης θεομηνίας στο Δήμο Πλατανιά
Δελτίο ΤύπουΦεβρουάριος 26, 2019Φεβρουάριος 27, 2019

Αιτήσεις για αποζημίωση λόγω πλημμυρών στους πληγέντες της πρόσφατης θεομηνίας στο Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του για την στήριξη πληγέντων από θεομηνίες, ενημερώνει τους κατοίκους και δημότες του, ότι από την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από όσους επλήγησαν από τα πρόσφατα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στο Δήμο Πλατανιά, στις 24 & 25  Φεβρουαρίου 2019  ...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΦεβρουάριος 25, 2019Μάρτιος 29, 2019

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΦεβρουάριος 25, 2019Φεβρουάριος 25, 2019

Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης (εξ’ αναβολής) για λόγους ανωτέρας βίας

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά, εάν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή ή τη ματαίωση της συνεδρίασης,...

UncategorizedΦεβρουάριος 25, 2019Μάρτιος 19, 2019

Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης (εξ’ αναβολής) για λόγους ανωτέρας βίας

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά, εάν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή ή τη ματαίωση της συνεδρίασης,...

UncategorizedΦεβρουάριος 25, 2019Μάρτιος 19, 2019

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010:...

Δωρεάν Σεμινάριο Συμβουλευτικής Για Γονείς Στο Δήμο Πλατανιά
Δελτίο ΤύπουΦεβρουάριος 22, 2019Φεβρουάριος 27, 2019

Δωρεάν Σεμινάριο Συμβουλευτικής Για Γονείς Στο Δήμο Πλατανιά

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά, σε συνεργασία με τον οργανισμό “Το Χαμόγελο του Παιδιού” διοργανώνουν ενημέρωση γονέων με θέμα “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο”. Η εν λόγω δράση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 18.00, στο Δημαρχείο Πλατανιά (Γεράνι), με ελεύθερη είσοδο και έχει ως τίτλο “E-kfovismos? Delete”. Εισηγήτρια θα είναι η ψυχολόγος του οργανισμού...