ΔΕΥΑΒΑ Πρόσκληση ΔΣ σε Τακτική Συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/1980  (ΦΕΚ 191Α/1980),  να προσέλθετε γραφεία της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα, στο Γεράνι Δ. Πλατανιά,  στις   03-02-2012  ημέρα   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 15:00,   στην  4η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Ιωάννης Θ. Σταματάκης

 

Πατήστε εδώ να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης