Χρηματοδότηση Για Διαχείριση Βιοαποβλήτων Στο Δήμο Πλατανιά

Χρηματοδότηση Για Διαχείριση Βιοαποβλήτων Στο Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει την ένταξη της πρότασης του, στο προσωρινό πίνακα κατάταξης της πρόσκλησης του Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020 του ΠΕΠ Κρήτης.
Η Πρόταση του Δήμου Πλατανιά ( μία από τις πέντε που εγκρίθηκαν σε όλη την Κρήτη ) είχε υποβληθεί πριν μερικούς μήνες.
Η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων ολοκληρώθηκε μετά από πολύμηνη διαδικασία .
Ο τίτλος της πρότασης είναι “ Δράσεις για την Ολοκληρωμένη διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Πλατανιά”, πέτυχε τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία 7,07 με προϋπολογισμό χρηματοδότησης 460.529,85€.
Προβλέπεται μεταξύ άλλων η προμήθεια ειδικού απορριμματοφόρου βιοαποβλήτων με ενσωματωμένο σύστημα πλύσης κάδων, ανατρεπόμενο φορτηγό όχημα με γερανό και αρπάγη, κλαδοθρυμματιστή, κάδοι βιοαποβλήτων, κομποστοποιητές κλπ.
Ο Δήμος Πλατανιά με τη δράση αυτή υλοποιεί το σχεδιασμό του, που αποσκοπεί στην οικολογική διαχείριση των Βιοαποβλήτων (καφέ κάδος), με διαρκή στόχο την αειφόρο ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον.