Διακηρύξεις

ΔιακηρύξειςΑπρίλιος 18, 2018Απρίλιος 19, 2018

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών του Δήμου Πλατανιά, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, 2018

Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Πλατανιά Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών σε 13 ναυαγοσωστικούς πύργους, έτος 2018

ΔιακηρύξειςΑπρίλιος 5, 2018Απρίλιος 22, 2018

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς

για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  της προμήθειας  καυσίμων κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων καθώς και θέρμανσης των εγκαταστάσεων  του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων,   βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, παρ.2α δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά δυνάμει των: α) 76/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά (ΑΔΑ:  Ω1Γ3ΩΞ5-ΡΘ4), β) ΠΡΑΞΗ 11/2018...

ΔιακηρύξειςΜάρτιος 7, 2018Μάρτιος 16, 2018

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ. 2.γ του νόμου 4412/2012 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης προμήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά, η οποία δεν οφείλεται σε καμία περίπτωση σε ευθύνη του Δήμου για διάστημα έως 3 μηνών ή έως της υπογραφής της σύμβασης του αναδόχου/χων επικείμενων...

ΔιακηρύξειςΦεβρουάριος 28, 2018Μάρτιος 15, 2018

Περίληψη Διακήρυξης ανοικτής διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩN ΚΤΙΡΙΩΝ»

Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩN ΚΤΙΡΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 298.500,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147)(σχετική η με αριθμό 1/2018 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: 191.065,06€  και κατηγορία Η/Μ...

ΔιακηρύξειςΦεβρουάριος 28, 2018Φεβρουάριος 28, 2018

Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και νομικών προσώπων αυτού, για 12 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, 2018 – 2019

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 22, 2017Δεκέμβριος 22, 2017

Προκήρυξη Για Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Για Την Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης Για Όλους 2017-2018

O Πρόεδρος  Δ.Σ. Του ΝΠΔΔ  Δήμου Πλατανιά Έχοντας υπόψη: 1.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444247/23485/2310/1586/27-10-2017 της ΓΕΝΙΚΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – «ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018» , 2.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/444331/23490/2313/1587/27-10-2017 της ΓΕΝΙΚΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – «ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 21, 2017Δεκέμβριος 21, 2017

Προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη Προμήθεια τριών απορριμματοφόρων και ενός μηχανήματος του Δήμου Πλατανιά, χρηματοδότηση ίδιοι πόροι, χρήση 2017 προϋπολογισμός: 389.955,99€ συμπ. ΦΠΑ 24%

ΔιακηρύξειςΝοεμβρίου 10, 2017Νοεμβρίου 11, 2017

Περίληψη Διακήρυξης Κατασκευής Του Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ T.K. ΛΑΚΚΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ T.K. ΛΑΚΚΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 200.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147)(σχετική η με αριθμό 16/2017 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:...

ΔιακηρύξειςΝοεμβρίου 10, 2017Νοεμβρίου 11, 2017

Περίληψη Διακήρυξης Κατασκευής Του Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ T.K. ΠΡΑΣΣΕ»

Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει την Ανοικτή Διαδικασία  Για Την Επιλογή Αναδόχου  Κατασκευής Του Έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ T.K. ΠΡΑΣΣΕ», εκτιμώμενης αξίας 120.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147)(σχετική η με αριθμό 17/2017 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ...

ΔιακηρύξειςΟκτώβριος 31, 2017Οκτώβριος 31, 2017

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού

του έργου: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜO ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ   Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ...

  • 1
  • 2